TANITIM

Günümüz ve gelecek devirlerde, hali hazırda yürütülmekte olan siber güvenlik alanındaki bireysel ve kurumsal faaliyetleri, dünya çapında kabul gören saygınlık ve yön verici konuma ulaştırma vizyonu esas alınmıştır. Federasyonumuzun misyonu; günümüz dünyasının on yıllar düzeyine inen değişim ve ihtiyaçlarının temel bir sonucu olarak ortaya çıkan “Siber Güvenlik” kavramı ve faaliyetlerini Türkiye’deki eğitim kurumları, kamu ve özel hizmet kurumları, toplumsal farkındalık düzeyi alanlarında tanıtım, anlaşılır kılma, organizasyonel yapılanmalara öncülük etme, genç nüfus içerisinde bu alanda yetkinlik ve yatkınlıkların tespiti ve yönlendirmelerini sağlama öncelikleriyle birlikte ulusal ve uluslararası siber güvenlik faaliyetlerinde üst düzey temsil görevini yürütmektir.

 MİSYONUMUZ

Siber güvenlik alanında ileri bilgi-beceri ve teknolojiye dayalı, ulusal ve uluslararası faaliyetler göstermek.

Evrensel, insan haklarına saygılı, ulusal çıkarlar doğrultusunda kalite ve güvenilirliğe odaklı milli projeler geliştirmek. Kamu ve özel sektör bilişimcilerinin birbirileriyle olan ilişkilerini geliştirmek, bilgi ve tecrübe paylaşımını arttırmak ve tarafsız, güvenilir ve etkin bir sivil toplum kuruluşu olmak.

VİZYONUMUZ

Kamuda siber güvenlik farkındalığını arttırarak, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tüm bilgi teknolojileri altyapılarına karşı gerçekleştirilmesi muhtemel faaliyetlere karşı önleyici standartlar oluşturma konusunda öncü olmak. Ulusal ve uluslararası alanda siber güvenlik ile ilgili proaktif davranışlar geliştirerek lider sivil toplum kuruluşu olmak.