Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim
ve irfanın müspet fikirlerini veriniz

Misyon & Vizyon

SGF MİSYON

Siber Güvenlik alanında ileri teknolojiye dayalı, ulusal ve uluslararası faaliyet göstermek.

Evrensel, insan haklarına saygılı, ulusal çıkarlar doğrultusunda kalite ve güvenirliğe odaklı milli projeler geliştirmek. Kamu ve özel sektör bilişimcilerinin birbirileriyle olan ilişkilerini geliştirmek, bilgi ve tecrübe paylaşımını arttırmak ve tarafsız, güvenilir ve etkin bir sivil toplum kuruluşu olmak.
 

SGF VİZYON

Kamuda Siber Güvenlik farkındalığını arttırarak, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ nin kritik altyapılarına karşı gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi muhtemel faaliyetlere karşı standart oluşturmak. Ulusal ve uluslararası alanda siber güvenlik ile ilgili proaktif davranışlar geliştirerek lider sivil toplum kuruluşu olmak.