Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim
ve irfanın müspet fikirlerini veriniz

Bağlı Dernekler

SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DERNEĞİ

SGT Derneği 2014 yılından bu yana siber güvenlik alanında faaliyet göstermektedir. Ülkemizdeki bilgi güvenliği sektörüne profesyonel anlamda destek olmak amacı ile kurulmuştur.

SİBER SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DERNEĞİ

Siber Savunma Teknolojileri alanında faaliyet göstermektedir. Ülkemizdeki bilgi güvenliği sektörüne profesyonel anlamda destek olmak amacı ile kurulmuştur.

ELEKTRONİK HARPLE MÜCADELE DERNEĞİ

Elektronik Harp konusunda faaliyetler göstererek, Türkiye 'nin bu alanda daha güçlü bir Ülke olmasını sağlamak için, çalışmalar yürüten bir STK'dır.

SİBER GÜVENLİK CİHAZLARI ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ

Siber güvenlik alanında cihaz ve yazılım geliştirme konularında faaliyet gösteren kamu ve özel kurumları bir araya getirerek, ortak çalışmalar yürütmelerini amaçlayan bir STK 'dır.

SİBER GÜVENLİK DERNEĞİ

Siber güvenlik alanında gelişimini sağlamak ve bununla beraber kurumların bir araya gelerek ortak platformlarda çalışma yürütmesini sağlamasını amaçlayan STK 'dır.