Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim
ve irfanın müspet fikirlerini veriniz

Birimlerimiz

Timuçin ÖZAKTAŞ
İş Geliştirme Birim Başkanı
Abdulkadir ÖZDEMİR
Eğitim Birim Başkanı
Feride AKSU
Yönetim Kurulu Asistanı