Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim
ve irfanın müspet fikirlerini veriniz

Yurtiçi Temsilcilikler

Emrihan AYDIN
Ankara Temsilcisi
Mehmet ERTAŞ
Mardin Temsilcisi