Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim
ve irfanın müspet fikirlerini veriniz

Başkanın Mesajı

Siber Güvenlik Federasyonu,  kısa adıyla SGF; bağımsız bir sivil toplum kuruluşudur. Türkiye’nin menfaatleriyle, ülke insanlarının refahı ve devletin güçlü şekilde varlığını devam ettirmesiyle ilgili olabilecek tüm alanlarda; teknolojinin kullanıldığı, bilimsel fikirler ve projeler üretir. SGF çalışmalarını öneri bütünleri ve raporlar vasıtasıyla kamuoyuyla ve/veya ilgili kurum, kuruluşlarla paylaşır.

SGF’nin ilgi alanı teknolojinin kullanılabileceği tüm alanları kapsar. Çalışma konu ve başlıklarını belirlerken temel aldığı kriter; üretilecek düşüncenin, fikrin, önerinin veya projenin milli menfaatler ve kamu düzeni açısında pozitif bir değer yaratmasıdır.

Bu anlamda, SGF için Türkiye’nin menfaatleri temel mihenk taşıdır. Siber güvenlik gibi teknoloji temelli çalışma alanlarından, toplumbilim gibi sosyal alanlara kadar teknolojinin kullanılarak fark yaratılabileceği tüm sahalar ve disiplinler SGF için odaklanma konusu ve faaliyet alanıdır.

Bilgi ve bilgi çerçevesinde üretilen değerler, ülkelerin dünyadaki ekonomik ve siyasi rekabet ortamında etkin şekilde rol oynamaktadırlar. Teknolojinin her alanda fark yaratan yenilikçi doğasının bir uzantısı olarak, bu yönelim ivmelenerek devam etmektedir. Teknolojinin kilit rol aldığı ve milli menfaatlerimize hizmet edecek tüm proje, çözüm, fikir ve bilgiler; konvansiyonel siyasi etki, ekonomik ve askeri güç kadar önem kazanmaktadır.

SGF çalışmalarını bilimsel makalelerle ve raporlarla sektörlerin, kamu otoritelerinin, üniversitelerin ve ilgili tüm kesimlerin bilgisine sunar. Ortaya koyacağı sonuçları bir çerçeve haline getirir. Bu çerçeve bazen mevcut meselelere çözüm önerisi niteliği taşıyacağı gibi, bazen başarılı mekanizmaları iyileştirme görevi üstlenebilir. Bazen de bir gelecek projeksiyonu vizyonuyla, Türkiye’nin orta ve uzun vadede karşılaşabileceği sorun ve gelişmelere karşı duruş almasını öneren proaktif yaklaşımlar içerir.

Teknolojiyle bağlantılı SGF çalışma konuları arasında; Siber GüvenlikBilişim, Teknoloji, Milli Üretim, Eğitim, Sigorta Sistemleri, Finans, Kamusal Teknoloji araştırmaları temel başlıklardır.

Batuhan Tosun
Siber Güvenlik Federasyonu Başkanı