Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim
ve irfanın müspet fikirlerini veriniz

Yurtdışı Temsilcilikler

Cüneyt ÇERKEZ
KKTC Temsilcisi
Farid BABAYEV
Ukrayna Temsilcisi
Namig KAAS
Batı Avrupa Temsilcisi