Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim
ve irfanın müspet fikirlerini veriniz

Siber Güvenlik Uzmanı Eğitim Programı

Eğitimin Amacı
“SİBER GÜVENLİK UZMAN Sertifika Programı” adayları siber güvenlik alanında uzmanlık derecesine getirir.

Eğitimin İçeriği
1.    Veritabanı Yönetim Sistemleri ve Güvenliği,
2.    Büyük Veri Güvenliği,
3.    Bulut Bilişim Güvenliği,
4.    Web Uygulamaları Güvenliği,
5.    Sosyal Medya Güvenliği,
6.    Mobil Cihazlar ve Nesnelerin İnterneti Güvenliği,
7.    Ağ Güvenliği,
8.    Ağ Trafik ve Kayıt Analizi,
9.    Saldırı Saptama ve Önleme,
10.    Güvenlik Denetimi (Security Audit),
11.    Açıklık Değerlendirmesi (Vulnerability Assessment),
12.    Sızma (Penetration) Testleri,
13.    Veri Sızıntısı (Tempest) Tespiti ve Önleme,
14.    Kötücül Yazılım Analizi,
15.    Siber Olay Analizi,
16.    Güvenli Yazılım Geliştirme,
17.    Siber Güvenlik İzleme ve Olay Yönetimi.

Sertifika
Eğitim sonrasında işlenen tüm konular ile alakalı test ve uygulamalı olamak üzere sınav yapılacaktır. 
Bu sınavlarda başarı olan adaylar “SİBER GÜVENLİK UZMANI Sertifika Programı Sertifikası” ‘na sahip olacaklardır. 
Sınavlarda başarısız olan adaylar ise “Eğitime Katılım Belgesi” verilecektir.

* Max. katılımcı sayısı 20 kişidir.